Chức năng mới của ATM: Rút tiền KHÔNG CẦN thẻ, đặc biệt không mất … một đồng chuyển tiền

Bạn có thể dùng thẻ ATM để chuyển tiền, thanh toán hóa đơn cố định như điện nước hoặc cước viễn thông tại cây ATM. Và bạn…