10 trường hợp chết đi sống lại kể về trải nghiệm “Hồn lìa khỏi xác”

Nhìn thấy một hồ lớn, giống như trong một miệng núi lửa, nơi nhiều người đang la hét vì đau đớn; Một vầng sáng xuất hiện phía cuối…