6 mẹo chữa món ăn bị mặn nhanh nhất, lỡ tay cho bao nhiêu muối cũng được ‘giải cứu’

Giả sử trong một phút bất cẩn bạn lỡ tay, chị em cho quá nhiều muối làm món ăn mặn chát thì thường giải quyết thế nào?…