safe_image (4)

Nhà nào có đôi dép tổ ong này, Hãy vứt đi ngay trước khi rước bệnh vào người

Đôi dép tổ ong thế hệ mới này đang ngày càng thịnh hành, đi mưa đi nắng đều tiện, hầu như nhà nào cũng có vài đôi…