Khoa học chứng minh: Phụ nữ càng sinh đẻ nhiều càng chóng già

Được làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ, nhưng sinh thật nhiều con cũng đồng nghĩa người mẹ phải đối mặt với nhiều mất mát….