Tâm sự của cô gái đòi 1 triệu nợ hơn 2 năm của bạn thân: Cho vay tiền để rồi phải đòi bằng máu và nước mắt

Câu chuyện đòi tiền bạn thân trước nay không hiếm, nhưng nhìn bức ảnh hai tờ 500.000 đồng dính đầy máu của vô bạn này chắc ai…