bot_pho_mai_han_quoc_1

Mẹo chiên khoai tây, khoai lang giòn như ăn ngoài tiệm

Nhiều bạn cứ thắt mắc rằng vì sao chiên mãi mà khoai tây chẳng giòn được như trong tiệm. Cứ nếu chiên giòn bên ngoài thì bên…