13 quốc gia có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới, bất ngờ với vị trí của Việt Nam

Rất nhiều quốc gia coi giáo dục là trọng tâm chính trong chính sách phát triển của mình. Dưới đây là danh sách các quốc gia có…