Vợ anh, anh không thương, chả nhẽ đợi thằng khác đến thương giùm?

Thử hỏi ngoài “mụ vợ già” vừa già vừa xấu của anh ra thì có con đàn bà nào dám lăn xả, hi sinh bản thân mình…