Con gái Thành Long nhặt rác mưu sinh ở Canada

Ngô Trác Lâm tự lực cánh sinh từ khi bỏ nhà ở Hong Kong, cùng bạn gái ra nước ngoài sống. Theo trang On, Ngô Trác Lâm sống ở…