Cậu bé xếp dép cho bạn ở nhà thờ Đức Bà nay đã được đi học miễn phí suốt 12 năm

Hơn một năm kể từ ngày cậu bé nhặt rác xếp dép cho các bạn học sinh đi dã ngoại. Đến nay, cuộc sống của em đã có…