Cầu Vàng ở Đà Nẵng không phải độc nhất, còn có 9 “bàn tay” khác nổi tiếng không kém

Kể từ khi xuất hiện, Cầu Vàng ở Đà Nẵng với kiến trúc bàn tay độc đáo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐM…