29 tuổi phải cắt bỏ toàn bộ tử cung chỉ vì xem nhẹ triệu chứng lạ trong ngày đèn đỏ

Cho đến tận bây giờ khi ngồi gõ những dòng này để chia sẻ câu chuyện của em với các chị mà tay em vẫn còn run…