Khoa học chứng minh: 90% phụ nữ SAU SINH đều suy GIẢM TRÍ NHỚ, chồng ơi hãy đọc mà bớt CÀM RÀM với vợ nhé!

Ví dụ như hôm đầy tháng, em dặn chồng đi chợ, viết mọi thứ vào mảnh giấy xong nói chồng cầm đi mua nhưng chưa kịp đưa…