Nghề làm vợ: Giỏi, ngoan đến mấy cũng bị coi là vô dụng

Nghề làm vợ ở Việt Nam là cái nghề bạc bẽo, rẻ mạt và bị coi thường nhất. Lương 0 đồng, vợ ngoan, giỏi đến mấy cũng…