Mùi ‘chân đi giày’ khuếch tán thần tốc hơn bạn tưởng nhiều: Đây là cách xử lý triệt để

Có những người đi giày cả ngày chả sao nhưng cũng có những người bị ra mồ hôi chân, chỉ đi một lát là “lãnh đủ”. Từ…