Nguyên tắc ăn uống cần nhớ để ‘nhập gia tùy tục’ khi du lịch nước ngoài, số 8 là đại kỵ

Mỗi quốc gia trên thế giới có một phong tục tập quán khác nhau, thể hiện trong các sinh hoạt hàng ngày mà điển hình là bữa…