Chân dung ít biết người vợ quyền lực của đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo có quyền lực khá lớn tại cà phê Trung Nguyên nhưng bà Thảo rất ít xuất hiện trong giới truyền thông hay…