Người bỏ 200 triệu làm đường: “Phá đường nhựa trả lại đường đất, tiền mất tật mang, tôi rất buồn”

“Tôi bỏ tiền ra làm đường giúp người dân nhưng tiền mất tật mang. Tôi chỉ muốn làm việc tốt nhưng không ngờ cơ sự lại như…