‘Xã hội đen’ không ở đâu xa, ở ngay bến xe Yên Nghĩa

Nếu ai đến bến xe Yên Nghĩa để nhận hàng chắc chắn biết việc này. Không đưa tiền cho nhóm bảo kê ở đó, đừng hòng mang…