Nhặt rồi, nhặt nữa, nhặt mãi mà Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt vẫn cứ có sạn to đùng thế này!

Như đã từng đưa tin, Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt đã mắc rất nhiều lỗi về lễ tiết và tác phong Quân nhân Việt Nam. Bởi…