Bà bầu ăn ốc cách này vào đúng thời điểm vàng, canxi gấp 12 lần gà, bò các loại

Nhiều người quan niệm, bà bầu ăn ốc là không nên, vì con sinh ra chậm nói, lúc nào cũng rớt dãi. Còn mẹ mẹ nghĩ gì…