Mỗi lần nghe bài hát này thì máu “anh hùng hảo hán” trỗi dậy!

Khi ca khúc được diễn tấu bằng đàn tranh, người nghe hoàn toàn cảm nhận được một cảm xúc nổi lên mạnh mẽ trong từng lỗ chân…