Bị vu trộm vàng của mẹ chồng, con dâu bỏ về ngoại. Hôm sau cả nhà tá hỏa khi biết thủ phạm

– Em định đi đâu? – Tôi đi đâu mặc tôi, không cần anh phải quan tâm! Thanh ấm ức nói rồi giằng tay Tú ra, xách…