7 sự kiện lịch sử trong sách giáo khoa không hẳn là sự thật, chúng ta đã bị lừa bấy lâu nay?

“Nhiều câu chuyện hay đã được tô vẽ quá nhiều. Mặc dù điều này tốt cho tiểu thuyết nhưng lại không đúng với lịch sử và không…