7 loại lá xông cực dễ kiếm để thổi bay “mùi bà đẻ” sau sinh

Sinh xong, dù có không kiêng tắm gội thì cơ thể mẹ vẫn bị “ám” bởi đủ thứ mùi không mấy dễ chịu – người ta hay…