6 món hàng TQ mà người Việt nhập vào bán công khai lừa hàng triệu người

Đây là hàng loạt món hàng Trung Quốc được bày bán công khai trên mạng và cả ở các cửa hàng. và dù biết là hàng TQ…