Mang thai ăn trái này, con sinh ra không bị hen suyễn, dị ứng trong 5 năm đầu đời

Trong thai kỳ nếu mẹ ăn mỗi ngày một quả táo sẽ con sinh ra sẽ tránh được hen suyễn và các nguy cơ dị ứng ít…