Nhiều cơm đến mấy cũng ‘hết veo’ với 5 món mặn đậm đà, tuyệt ngon cho ngày mát trời

Những món mặn này cả nhà đều thích vì trôi cơm đến không ngờ. Cá lóc kho tộ Cá mua về rửa sạch, bóc bỏ mang và…