5 loại ung thư có khả năng chữa khỏi cao nhất, đừng nên bi quan

Không gì đảm bảo bạn sẽ thoát khỏi ung thư vĩnh viễn, nhưng nhìn chung, nếu một người có thể sống khỏe và không có dấu hiệu…