Hơn 4,3 triệu đàn ông Việt Nam đối mặt với nguy cơ ‘ế vợ’ vào năm 2050?

Tình trạng mất cân bằng giới tính từ lâu đã được chú ý và đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng. Theo dự tính, đến năm…