37 tuần tử cung chưa rục rịch, kích thích cách này 40 tuần sinh đẻ mau mắn, con ra tuồn tuột

Để sinh nở dễ dàng, nhanh chóng không phải chỉ mỗi chuyện ăn uống là đủ mà còn phải kết hợp với nhiều cách khác nhau. Sự nặng nề,…