Trốn vợ sang ngủ với nhân tình 30 phút, nhưng khóc thét khi bồ cởi áo ra

Hí hửng sang ngủ với bồ 30 phút, ai ngờ lúc em cởi áo ra mặt tôi như mếu vì nhìn thấy “chỗ đó” của em Dạo…