Tôi 30, em 20 – và chúng ta yêu nhau

Trong tình yêu, tuổi tác sẽ chẳng là gì cả nếu trái tim hai ta hướng về nhau, phải không em? Chúng ta cách nhau một quãng…