Cặp song sinh dính liền phẫu thuật 12 giờ tách thân, 38 năm sau, nhìn 2 con sinh đôi của anh ai nấy xúc động

12 giờ giải phẫu tách đôi thân thể của cặp song sinh dính liền thân được truyền hình trực tiếp khiến cư dân Đài Loan nín lặng…