Muốn biết sau này con lùn hay cao, chỉ cần xem qua 2 bộ phận này của bé sơ sinh

Lúc còn bé, bên nhà ngoại mình có bà dì quái dị lắm. Gọi là bà vì vai vế chứ bà lúc ấy cũng còn trẻ, tầm…