15 điều “vô lý” chưa từng có lời giải đáp trong Dragon Ball nhưng ai cũng tin sái cổ

Một siêu phẩm như Dragon Ball cũng tồn tại vô số những điều vô lý, đến nỗi người xem phải lờ đi, coi chúng như một điều…