Trước khi chia tay Chris Evans, cùng ngắm lại 13 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ‘Captain America’

Chris Evans chính thức nói lời từ giã vai diễn Captain America cùng Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Đã có rất nhiều khoảnh khắc cảm xúc mà…