Đừng tin những trang Quotes vớ vẩn, đây mới chính là 10 “triết lý” Joker thực sự từng nói

Nhân dịp Joaquin Phoenix thủ vai Hoàng tử Hề của thế giới tội phạm, một comics fan và là người đã đào sâu về Joker quá nhiều…