Ngày xưa thì nói hay lắm giờ thấy gái xinh thì tít mắt lên rồi ông Pew ạ!

Ngày xưa thì nói hay lắm giờ thấy gái tít mắt lên rồi ông Pew ạ! Nào thì bố mẹ ở nhà còng lưng ra nuôi đi…