Từ 1/8, trích xuất ghi âm, ghi hình trên đường để xử phạt giao thông

Từ 1/8 , ngoài phương tiện nghiệp vụ, CSGT sẽ được sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do…

gt

Nhớ đến những điều này khi bị CSGT kêu dừng xe, rất hữu ích đấy

Khi bị CSGT kêu dừng xe, mọi người hãy lưu ý đến những điều này, cực kỳ hữu ích đấy. Ngoài ra còn có danh sách các…