Nhìn hoa tay để biết bạn có quý nhân phù trợ

1. Năm đầu ngón tay đều là hình xoáy nước Đây là người tự tin, nhưng cũng rất cứng đầu, tính độc lập cao, hay phải đối…