Xe xịn, biệt thự, chó cưng… đồng loạt ra tiệm cầm đồ

Các “ma cá độ” càng gãy kèo nhiều bao nhiêu thì càng béo các c ửahàng cầm cố tài sản bấy nhiêu. Mùa World Cup, nhiều tiệm…