Xách đồ hộ ở sân bay, coi chừng thành tội phạm!

Ngành hải quan đã cảnh báo nhiều thủ đoạn của tội phạm m.a t.ú.y vận chuyển qua đường hàng không. Có vụ xảy ra mà cả người…