Từ nay bạn đừng nên vứt vỏ trứng đi nữa!

Lúc còn nhỏ ở quê, em hay thấy bà vùi vỏ trứng vào chậu cho tốt đất, không ngờ bây giờ còn biết thêm vỏ trứng còn…