Tâm sự của chồng ngoại tình: Đã 7 năm, vợ vẫn không thể tha thứ cho tôi

Cái giá cho ngoại tình, đắt lắm. Nếu bạn không phải trả bằng 7 năm như tôi, thì có thể là bằng danh dự, bằng nhân phẩm,…