Để giữ chân khách, nhà hàng cho thuốc phiện vào thức ăn

Một nhà hàng lẩu nổi tiếng tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã cố ý trộn một chất chiết xuất từ cây anh…