safe_image (3)

“Đàn bà khôn ngoan là biết vị trí của mình là bên cạnh chứ không phải sau lưng đàn ông”

“Đừng phụ thuộc mà dập khuôn theo nếp cũ. Đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng. Không. Trước đây phụ nữ là hậu phương, là ở…