Ca sĩ Quách Thành Danh nhập viện vì khối u: Sợ có mệnh hệ gì không ai lo cho đàn con nhỏ

Nam ca sĩ Quách Thành Danh phải tiến hành mổ gấp khối u để nhanh chóng trở lại ca hát và lo cho đàn con nhỏ của…