Bị kiến chui vào màn hình, thanh niên “số nhọ” còn bị anh em bu vào troll tới tấp

Kiến chui vào laptop? Bạn nghĩ rằng thật khó tin phải không? Thế nhưng thật tội cho thanh niên này, trở thành đề tài để anh em thi…